Читальня

Чистомовки
Че-че -че- влітку сонечко пече,
чу-чу-чу- всім спечу по калачу,
чі-чі-чі- не лежи на печі.

Шу-шу-шу- чистомовки я пишу.
Ят-ят-ят- їх пишу для всіх малят.
Ки-ки-ки- їх говорять залюбки.
Ло-ло-ло- щоб чисте мовлення було.
Ла-ла-ла: Алла дівчинка мала.
Ли-ли-ли: В гості ми до неї йшли.
Ло-ло-ло: В Алли тісто підійшло.
Ла-ла-ла: Пирогів вона спекла.
Л’є-л’є-л’є: Чаю Аллочка нал’є.
Лі-лі-лі: Ось лимони на столі.
Лю-лю-лю: Дуже кисле не люблю.

Ло-ло-ло: Снігом землю замело.
Ля-ля-ля: Стала білою земля.
Лі-лі-лі: Ось замети чималі.

Ра-ра-ра: Дуже рада дітвора.
Ар-ар-ар: Ми поїдем в зоопарк.
Ро-ро-ро: Доберемось на метро.
Ру-ру-ру: В зоопарку кенгуру.
Ру-ру-ру: Риє кріт собі нору.
Ру-ру-ру: Заєць обдира кору.
Ра-ра-ра: Закінчилася в нас гра.

Рі-рі-рі: Що ти бачиш угорі?
Рю-рю-рю: Бачу ясную зорю.
Рі-рі-рі: Ще що бачиш угорі?
Ря-ря-ря: Небо синє, як моря.
Рі-рі-рі: Ще що бачиш угорі?
Ри-ри-ри: Там літають комари.
Ра-ра-ра: З комарами мошкара.
Ра-ра-ра: Розбігаймось до утра!

Ічка-ічка-ічка: Ось глибока річка.
Ачка-ачка-ачка: Пливла по річці качка.
Єчки-єчки-єчки: Знесла вона яєчки.
Чат-чат-чат: Навиводить каченят.
Чить-чить-чить: Плавать діточок навчить.
Ічці-ічці-ічці: Попливуть разом по річці.

Чок-чок-чок: Ось червоний бурячок.
Чу-чу-чу: Я капусту посічу.
Щок-щок-щок: В чавунці зварю борщок.
Чний-чний-чний: Получився борщ смачний.
Че-че-че –
Бабуся калачі пече.

Ча-ча-ча –
Дай, бабусю, калача.

Чі-чі-чі –
Їж, будь ласка, калачі.

* * *
Па-па-па – розсипана крупа.
Пе-пе-пе – кошеня сліпе.
По-по-по – річка Лімпопо.
Іп-іп-іп – зеленіє кріп.
Ап-ап-ап – травку щипле цап.
Уп-уп-уп – поживний суп.
Оп-оп-оп – у річці короп.
Пу-пу-пу – по широкому степу.
Пи-пи-пи – золотаві снопи.

* * *
Ав-ав-ав – не лови гав.
Ва-ва-ва – книжка нова.
Ву-ву-ву – вип’ємо каву.
Ув-ув-ув – новину почув.
Ві-ві-ві – здивувались паві.
Ів-ів-ів – льон зацвів.
Во-во-во – намальовано криво.
Ов-ов-ов – накололи дров.
Ив-ив-ив – я квіти полив.
Ви-ви-ви – чорні брови.

* * *
Ра-ра-ра – висока гора.
Ро-ро-ро – гостре перо.
Рі-рі-рі – сонце угорі.
Ру-ру-ру – не псуй кору.
Ри-ри-ри – книжку бери.
Ір-ір-ір – великий двір.
Ир-ир-ир – голландський сир.
Ря-ря-ря – ясна зоря.
Ар-ар-ар – вправний кухар.
Ер-ер-ер – молодий шофер.

* * *
Ма-ма-ма — холодна зима.
Му-му-му — молока кому?
Мо-мо-мо — до школи йдемо.
Ми-ми-ми — нові килими.
Мі-мі-мі — веселій кумі.
Ме-ме-ме — хто книжку візьме?
Ам-ам-ам — нікому не дам.
Ом-ом-ом — помиємо з милом.
Ем-ем-ем — туди не підем.
Ум-ум-ум — у класі шум.
Им-им-им — від багаття дим.
Ім-ім-ім — збудуємо дім.

* * *
Ла-ла-ла — бігла край села.
Ля-ля-ля — зелене гілля.
Та-та-та — спіймали кота.
Тя-тя-тя — довести до пуття.
Ду-ду-ду — у кіно піду.
Дю-дю-дю — зустріну суддю.
Са-са-са — вкусила оса.
Ся-ся-ся — малина уся.
Зу-зу-зу — боюся грозу.
Зю-зю-зю — намажуся маззю.
На-на-на — тепла весна.
Ня-ня-ня — купали коня.
Ра-ра-ра — висока гора.
Ря-ря-ря — вранішня зоря.
Ца-ца-ца — смачна піцца.
Ця-ця-ця — лагідна киця.

1) Би-би-би — зелені боби,
пи-пи-пи яблука купи,
бі-бі-бі — я кажу тобі,
пі-пі-пі — смітинки в крупі,
ти-ти-ти — високий рости,
ті-ті-ті — вогонь у плиті,
ди-ди-ди — вийшли із води,
ді-ді-ді — не види в воді.

2) Ка-ка-ка — нова іграшка,
ку-ку-ку — підніму руку,
ко-ко-ко — ми їмо яблуко,
ки-ки-ки — у нас іграшки.

3) За-за-за — там іде коза,
зу-зу-зу — ми ведем козу,
зи-зи-зи — сіно відвези,
са-са-са — ось летить оса,
су-су-су — ми побачили косу,
си-си-си — прилетіли оси,
це-це-це — кругле яйце,
єць-єць-єць — сірий заєць.

4) Ду-ду-ду — ой, я упаду,
му-му-му — йду додому.

5) Са-са-са — летить оса,
зу-зу-зу — веду козу,
за-за-за — іде коза,
су-су-су — відро несу,
шу-шу-шу — листям шуршу,
ша-ша-ша — наша Маша.

6) Ча-ча-ча — в мене немає мяча,
чі-чі-чі — у мене ключі,
іч-іч-іч — надворі ніч.

7) Язик угору — ша-ша-ша,
Наша маша в ліс пішла.
Язик донизу — са-са-са,
Укусила в ніс оса.
Язик угору — ши-ши-ши,
Машу в лісі ми знайшли.
Язик донизу — си-си-си,
Вуса, вуса у оси.

8) — Я жук, жук — жу-жу,
Навколо кружу, жу-жу-жу.

9) Вітерець у лісі — ш-ш-ш,
повзе вуж у траві — с-с-с,
прилетів жук — ж-ж-ж,
заспівав комарик — з-з-з,
чайник пару випускає — к-к-к.

10) Ко-ко-ко — не ходіть далеко,
ки-ки-ки — мичйте чисто руки,
жи-жи-жи — чистомовку кажи,
же-же-же — хатинку береже,
ша-ша-ша — смачна каша,
шу-шу-шу — їм кашу,
га-га-га — широка дорога,
гу-гу-гу — покажу дорогу.
11) Ча-ча-ча — в мене добра вдача,
чу-чу-чу — на ракеті я лечу,
чі-чі-чі — буду їсти калачі.

12) Ра-ра-ра — весела гра,
ро-ро-ро — воронове перо,
ру-ру-ру — до рук беру,
рі-рі-рі — маленькі снігурі,
ри-ри-ри — за мною повтори.

13) Ла-ла-ла — гора мала,
лу-лу-лу — маю ляльку малу,
лі-лі-лі — черевики вдже малі,
ли-ли-ли — ми водиці налили.
14) Ар-ар-ар — кипить наш самовар,
ор-ор-ор — ось червоний помідор,
ир-ир-ир — мій тато командир.

СХЕМИ І ТАБЛИЦІ ДЛЯ УРОКІВ ЧИТАННЯ І ПИСЬМА
Шановні колеги. Дану добірку складів і таблиці слів можна використовувати на уроках навчання грамоти, читання і рідної мови.Таблиці складів допоможуть вашим дітям навчитися читати швидко і найголовніше з великим задоволенням.Маючи такі таблиці можна урізноманітнити урок різними формами роботи: роботу в парах, групові види роботи, змагання між учнями, парами, групами та багато інших видів роботи.Велику кількість різноманітних завдань можна виконувати і з таблицями слів: прочитай слова з певною буквою, спиши слова з заданою дуквою, складом, звуком…і т. д. Успіхів у роботі !

Таблиця № 1
а о у и і е м ма мо му ми мі ме
н на но ну ни ні не
в ва во ву ви ві ве
л ла ло лу ли лі ле
с са со су си сі се
к ка ко ку ки кі ке
п па по пу пи пі пе
р ра ро ру ри рі ре
т та то ту ти ті те
д да до ду ди ді де
з за зо зу зи зі зе
б ба бо бу би бі бе
г га го гу ги гі ге
ч ча чо чу чи чі че
х ха хо ху хи хі хе
ж жа жо жу жи жі же
ш ша шо шу ши ші ше
щ ща що щу щи щі ще
ц ца цо цу ци ці це
ф фа фо фу фи фі фе
дз дза дзо дзу дзи дзі дзе
дж джа джо джу джи джі дже

Таблиця №2
а о у и і е

м ма мо му ми мі ме
ам ом ум им ім ем
н на но ну ни ні не
ан он ун ин ін ен
в ва во ву ви ві ве
ав ов ув ив ів ев
л ла ло лу ли лі ле
ал ол ул ил іл ел
с са со су си сі се
ас ос ус ис іс ес
к ка ко ку ки кі ке
ак ок ук ик ік ек
п па по пу пи пі пе
ап оп уп ип іп еп
р ра ро ру ри рі ре
ар ор ур ир ір ер
т та то ту ти ті те
ат от ут ит іт ет
д да до ду ди ді де
ад од уд ид ід ед

Таблиця №3
з за зо зу зи зі зе
аз оз уз из із ез
б ба бо бу би бі бе
аб об уб иб іб еб
г га го гу ги гі ге
аг ог уг иг іг ег
ч ча чо чу чи чі че
ач оч уч ич іч еч
х ха хо ху хи хі хе
ах ох ух их іх ех
ж жа жо жу жи жі же
аж ож уж иж іж еж
ш ша шо шу ши ші ше
аш ош уш иш іш еш
щ ща що щу щи щі ще
ащ ощ ущ ищ іщ ещ
ц ца цо цу ци ці це
ац оц уц иц іц ец
ф фа фо фу фи фі фе
аф оф уф иф іф еф
дз дза дзо дзу дзи дзі дзе
адз одз удз идз ідз едз
дж джа джо джу джи джі дже
адж одж удж идж ідж едж

Таблиця №1 Після вивчення букв М; С; В;Н
сам Ніна лила вивів
сом нова лови лимони
сім вона Ніла малина
ніс мама мала малював
носи нива вана налили
неси вони Ліна ловили
несу ниву нові милом

Таблиця №2 Після вивчення букв С; К
сам лосі вінок носили
мак сани кавун солили
лак Сава насос калина
сом сини сосна косили
око сама масло вулики
ліс кома смола кавуни
сім сова слава колосок

Таблиця №3 Після вивчення букв П;Р
рак рука росла корова
рис роса пилка Марина
рік сира Пилип Лариса
пас липа сапка варила
пів рама писав Поліна
Іра сіра слива Павлик
ріс нора ранок молоко

Таблиця №4 Після вивчення букв Т; Е
кіт стіл океан Оленка
віл віск весло весело
ліс поле Семен півник
оре кома вікно ворота
три море лавка ворона
рів пасе лиска стукіт
рот парк сітка плитка

Таблиця № 5 Після вивчення букв Д; З
дім коза Десна Дніпро
дим коса квіти пустир
сум діти кізка Данило
сад ріки сітка дерева
зал сито зерно ставок
зір весна візок лелеки
віз липа озеро лазили

Таблиця №6 Після вивчення букв Ч;иЙ
чан край річка овечки
рій лінь чабан вівчарі
гай знай гайок Марічка
рай тінь синій сонечко
час спів сачок чорний
мий вода чайка братик
бій кінь бійка павучок

Таблиця №7 Після вивчення букв Х; Я
хор хата горіх ховрах
хід вхід холод слухачі
Яся сміх Захар яблуня
Яна слух хатка малята
моя Коля Надія лялька
яма якір вихід Ясочка
Оля Валя Лідія Михайло

Таблиця №8 Після вивчення букви Б
бік бинт білка береза
пік зубр зебра болото
зуб брат кобра Миколка
суп бант рибка сопілка
бак вепр верба співала
бік коло бобри капуста
бук баба ріпка Степан

Таблиця №9 Після вивчення букв Ї; Ц
гак граб ганок Богдан
луг гриб грунт огірок
гра гуси агрус Гнатик
біг Ігор город голуби
газ гава Борис гасили
маг кріп трава гарбуз
гас сніг ласти морква

Таблиця №10 Після вивчення букв Ж; Ш
жук жито жатка жмуток
жах миша ніжки жайвір
шум жати ріжки дожене
вуж шило дужки тишком
жне біжу школа нишком
жом лежу шишки пташка
жар пишу шість шматок

Таблиця №11 Після вивчення букв Ї; Ц
цап ї жак сцена Україна
їжа Київ зайці церква
ціп цирк цапок їдальня
цар їхав сонце їжаченя
цум ціна цукор віконце
їла цинк ціпок концерт
цур мрії їжаки криниця

Таблиця №12 Після вивчення букв Ю;Є
Юля юнак бігаю слухаю
Єва юний малюю розумію
ллє умію читаю мандрує
чую синє Євген замурує
юна ключ літнє заспіває
моє крюк радіє заніміє
Юра троє дякую снідаю

Таблиця №13 Після вивчення букв Щ;Ф
дощ щиро щедро щавель
кущ щука щастя фермер
лящ шарф щітка фартух
фут шафа фарба асфальт
фото хрущ ферма фрукти
ліфт борщ кофта фіалка
шафа плащ шофер фабрика

Таблиця №14 Після вивчення букв ДЖ; ДЗ
джем джміль джерело пір’їна
сиджу ґудзик Мар’яна в’януть
саджу бджілка Дем’ян п’ятниця
дзиґа дзвінок під’їзд дерев’яна
дзьоб дзвоник солов’ї в’ється
ходжу Гандзя дев’ять м’ячик
дзвін воджу здоров’я в’язати

Тренажер для читання. Розвиток мовлення.

  1. Білочка
  2. Свинка

Книжкова вікторина для дітей.

1. Де починається життя книги?
2. Що допомагає читачу швидко знайти в книзі потрібне оповідання?

3. З якого матеріалу було виготовлено найпершу книгу?
4. Як називається зібрання слів, розміщених в алфавітному порядку, з поясненням, тлумаченням чи перекладом на іншу мову?
5. Назви професії людей, які працюють над створенням книги.
6. Який матеріал вперше використовували для письма?
7. З чиїм ім’ям вперше пов’язане книгодрукування в Україні?
8. Найбільша бібліотека стародавнього світу.
9. Який матеріал, крім пергаменту, використовували на Русі для написання книг?
10. На якому матеріалі, крім пергаменту, писали в Стародавньому Єгипті?
11. Як називається коротка розповідь про книгу?
12. Як називаються книги, за якими учні вивчають навчальні предмети?
13. У школі Ти — учень, а в бібліотеці?

Відповіді
1. В лісі
2. Зміст
3. З каменю
4. Словник
5. Письменники, редактори, художники, друкарі
6. Пергамент
7. Іван Федоров
8. Александрійська
9. Берест
10. Папірус
11. Анотація
12. Підручники
13. Читач

Дивовижні пригоди в лісовій школі. Всеволод Нестайко.

Dyvovyzhni_pryhody_v_lisovii_shkoli_Sontse_sered_nochi_Pryhody_v_Pavutynii.pdf

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.